Lov

Resultat: 32

  Bekendtgørelse

  BEK nr 75 af 28/01/2020

  Bekendtgørelse om skæve boliger

  Gældende fra

  01/02/2020

  Bekendtgørelse omhandler muligheden for at søge om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper (skæve boliger)

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 14 af 09/01/2020

  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

  Gældende fra

  13/01/2020

  Støttebekendtgørelsen.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 489 af 29/04/2019

  Bekendtgørelse om landsbyfornyelse

  Gældende fra

  02/05/2019

  Fastsættelse af bestemmelser for anvendelse af den statslige udgiftsramme til landsbyfornyelse i henholds til § 93 i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1360 af 28/11/2018

  Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v.

  Gældende fra

  01/12/2018

  Udlejningsbekendtgørelsen

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1365 af 29/11/2018

  Bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder efter § 61 a, stk. 3, i lov om almene boliger m.v.

  Gældende fra

  01/12/2018

  Oversigt over boligområder

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1354 af 27/11/2018

  Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder

  Gældende fra

  01/12/2018

  Bestemmelser vedrørende udviklingsplaner

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1146 af 18/09/2018

  Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v.

  Gældende fra

  01/10/2018

  Fastsættelse af bestemmelser om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende bygningsfornyelse, samt beslutningsprocedurer for projekter vedrørende friarealer og fælleslokaler i forbindelse med byfornyelse

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 982 af 28/06/2018

  Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser samt klageadgang på boligområdet

  Gældende fra

  01/07/2018

  Delegation af ressortministerens beføjelser til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 70 af 26/01/2018

  Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

  Gældende fra

  01/02/2018

  Driftsbekendtgørelsen