Resultat: 6

Pulje

Tilskud til inklusionsboliger

Ansøgningsfrist

Udløbet

Tilskud kan ydes til etablering og drift af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer. Der er tale om midlertidige lejeboliger med tilknyttet socialpædagogisk bistand.
 • Puljens størrelse
  30 mio. kr. (samlet for årene 2017-2019)
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationer og kommuner (fælles ansøgning)

Pulje

Tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger

Ansøgningsfrist

Udløbet

Tilskud kan søges til indretning af plejeboliger, så de bliver mere demensegnede, og til handlingsplaner for indretning af demensegnede plejeboliger.
 • Puljens størrelse
  28,5 mio kr.
 • Tilskuddets størrelse
  Op til 25.000 kr. pr. plejebolig
 • Ansøgerkreds
  Ejere af plejeboliger
Liste over ansøgere, formål og tilskud.

Pulje

Pulje til uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Ansøgningsfrist

Udløbet

Som led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2017 blev der i denne pulje udmøntet 8 mio kr. i 2017 til en målrettet uddannelses- og beskæftigelsesindsats i ghettoer og udsatte boligområder.
 • Puljens størrelse
  8 mio kr. (2017)
 • Tilskuddets størrelse
  2 mio kr. (maksimalt)
 • Ansøgerkreds
  Kommuner og almene boligorganisationer
Der er givet tilsagn til 5 projekter med en samlet ramme på 8 mio kr.:

Fremskudt beskæftigelses- og uddannelsesindsats i Æblehaven/Rønnebærparken, Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland

Uddannelses- og jobgaranti i Odense Kommune, Odense Kommune og Civia

Opsøgende jobkonsulent til projekt Trappen, Høje Taastrup Kommune

Flere skal med fra særligt udsatte boligområder, Fredericia Kommune

God Start. Job eller uddannelse, Kolding Kommune

Pulje

Tilskud til energirenovering af privat udlejningsbyggeri

Ansøgningsfrist

Udløbet

Ejere af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål kunne i perioden 2014-2017 søge om tilskud til energirenovering.
 • Puljens størrelse
  50 mio kr. (2017)
 • Ansøgerkreds
  Ejere af private udlejningsejendomme

Pulje

Tilskud til klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Ansøgningsfrist

Udløbet

Ejere af private udlejningsejendomme med 12 eller flere beboelseslejemål kan søge om tilskud til klimatilpasning.
 • Puljens størrelse
  50 mio kr. (2017)
 • Ansøgerkreds
  Ejere af private udlejningsejendomme

Pulje

Tilskud til rådgivning af udsættelsestruede lejere i almene boligorganisationer

Ansøgningsfrist

Udløbet

I august 2017 blev udmøntet 4,8 mio kr. til at støtte en forebyggende og rådgivende indsats i forhold til udsættelsestruede lejere i almene boligorganisationer.
 • Puljens størrelse
  4,8 mio kr. (2017)
 • Ansøgerkreds
  Almene boligorganisationer
Viser 6 af 6