Nyhedsliste

Resultat: 44

Udgivet

17/05/2021

Nyhed

Ny rapport om klimavenligt byggeri og samfundsøkonomi

En ny rapport fra Teknologisk Institut og Rambøll opsamler 8 landes tilgang og erfaringer med klimavenligt byggeri, herunder LCA (livscyklusvurderinger), rapporten belyser yderlige de samfundsøkonomiske konsekvenser ved klimavenligt byggeri.
Læs mere

Udgivet

27/04/2021

Nyhed

Udgivelse af national strategi for bæredygtigt byggeri

Den 5. marts 2021 indgik regeringen en bred politisk aftale om en national strategi for bæredygtigt byggeri. Indholdet i strategien lanceres nu som en udgivelse med uddybende beskrivelser af de 21 initiativer, som skal udmøntes de kommende år.
Læs mere

Udgivet

19/03/2021

Nyhed

Høring over ændring af bygningsreglement 2018 (BR18) og nyudstedelse af certificeringsbekendtgørelsen

Begge udkast indeholder ændringer, der har til formål at fremme implementeringen af certificeringsordningen for brand og konstruktioner.
Læs mere

Udgivet

17/03/2021

Nyhed

Undgå Legionellainfektion i forbindelse med genåbning af bygninger

Regeringens nedlukning af store dele af samfundet under COVID-19-pandemien betyder, at mange bygninger står tomme eller kun bruges i et mindre omfang...
Læs mere

Udgivet

16/02/2021

Nyhed

Få nyhedsbreve om BR og certificeringsordningen direkte i din indbakke

Styrelsen sender løbende nyhedsbreve ud om aktuelle forhold inden for styrelsens ressortområde. Nu lancerer styrelsen to nye nyhedsbreve...
Læs mere

Udgivet

19/01/2021

Nyhed

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har revideret de tre gebyr- og afgiftsbekendtgørelser på post-, bygge- og jernbaneområdet

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt tre nye bekendtgørelser, som fastsætter gebyrer og afgifter...
Læs mere

Udgivet

10/12/2020

Nyhed

Udskydelse af skærpede energikrav for vinduer

Boligministeren og energiforligskredsen har besluttet, at ikrafttrædelsen af de skærpede energikrav for vinduer i bygningsreglementet...
Læs mere