Tilgængelighedspuljen 2019

Sidst opdateret 22/11/2019
I forbindelse med satspuljeaftalen for 2019 blev det besluttet at afsætte midler til en tilgængelighedspulje i 2019.

Formålet med puljen er at yde tilskud til at forbedre den fysiske tilgængelighed til bygninger, hvor der ydes forskellige former for service til borgerne. Dermed får personer med funktionsnedsættelser mulighed for at deltage i lokalsamfundets aktiviteter på lige fod med alle andre.


Tilgængelighedspuljen bliver som noget nyt udvidet, så ansøgerkredsen også omfatter visse selvejende institutioner og andre private, der ikke i forvejen modtager støtte fra det offentlige. Der kan fortsat søges om tilskud fra puljen til kommunale, regionale og andre offentlige institutioner.


Information om, hvorvidt/hvornår der bliver åbnet op for at kunne søge om tilskud fra
tilgængelighedspuljen, vil blive meddelt på styrelsens hjemmeside snarest muligt.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål til tilgængelighedspuljen, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelighed@tbst.dk.

Vejledning

Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen

Følgende retningslinjer skal være opfyldt, før man kan komme i betragtning til at få udbetalt sit tilskud iht. tilsagnet.

Har du tidligere fået tilskud fra tilgængelighedspuljen?

Hvis du tidligere har fået tilsagn om tilskud fra tilgængelighedspuljen, skal du være opmærksom på, at projektet skal være færdiggjort senest 2 år efter tidspunktet, hvor Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt tilsagn om tilskud til projektet.

Styrelsen gør opmærksom på, at der i forbindelse med udbetaling bl.a. er krav til, hvilken dokumentation, der skal indsendes, før tilskuddet kan udbetales. 


Vi anbefaler, at du læser vores Vejledning vedrørende udbetaling af midler fra tilgængelighedspuljen af 10. april 2017. 


Hvis du har spørgsmål til tilgængelighedspuljen, er du velkommen til at kontakte os på tilgaengelighed@tbst.dk. Du bedes angive journalnummer, hvis du har spørgsmål til en eksisterende sag.