Lovlisteside

Resultat: 262

  Bekendtgørelse

  Nr. 1335

  Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v.

  Gældende fra

  01/01/2020

  Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gebyrer og afgifter.

  BL 5-serien

  BL 5-24, 3. udgave af 6. december 2019

  Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Nuuk flyveinformationsregion (FIR)

  Gældende fra

  01/01/2020

  BL serie 5 omhandler forskellige former for flyvevirksomhed herunder flyveoperationer, støjemissioner og arbejdsmiljø.

  Bekendtgørelse

  BEK nr 1053 af 21/10/2019

  Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser

  Gældende fra

  21/10/2019

  Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre regionale danske flyvepladser med det formål at yde tilskud til investeringer i materiel og infrastruktur, så flyvepladserne lever op til krav til forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed.

  Forordning

  Forordning 2019/1383

  Forordning om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 1321/2014 for så vidt angår sikkerhedsstyringsystemer i organisationer til sikring af vedvarende luftdygtighed og lempelser for luftfartøjer til almenflyvning vedrørende vedligeholdelse og sikring af vedvarende luftdygtighed

  Gældende fra

  08/07/2019

  Kommissionens forordning (EU) nr. 2019/1383 af 8. juli 2019.

  BL 6-serien

  BL 6-02, 1. udgave af 31. oktober 2018

  Bestemmelser for Færøerne og Grønland om flyveledercertifikater mv.

  Gældende fra

  01/01/2019

  BL serie 6 omhandler certifikater, flyvetilladelser, flyvebeviser og uddannelse for flight crew, FIS, ATS og AML.

  BL 9-serien

  BL 9-25, 1. udgave af 23. oktober 2018

  Bestemmelser om servicemål for ventetider i sikkerhedskontrol

  Gældende fra

  01/01/2019

  BL serie 9 indeholder diverse bestemmelser omkring luftfart. I serien reguleres forskellige luftfartøjer der ikke reguleres af andre bestemmelser, herunder luftfartøjer der anvendes til luftsport.

  Regulering af safety-bidragssatser for 2019

  Gældende fra

  01/01/2019

  Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen fastholder safety-bidraget for Danmark, Grønland og Færøerne, således at satsen pr. afrejsende passager fra Danmark, Grønland og Færøerne forbliver på 4,75 kr. i 2019.

  Forordning

  Forordning 1008/2008

  Forordning om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (omarbejdning)

  Gældende fra

  11/09/2018

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008.

  Forordning

  Forordning 1178/2011

  Forordning om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer for flyvebesætninger i civil luftfart i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008

  Gældende fra

  02/09/2018

  Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 af 3. november 2011.