Publikationsliste

Resultat: 124

  Rapport

  Behovet for digitale kompetencer i byggeriet

  Rapporten undersøger det digitale kompetencebehov i byggebranchen. Rapporten kortlægger og kvantificerer efterspørgsel og udbud efter digitale kompetencer i branchen.

  Rapport

  Undersøgelse af brandsikkerhed i plejeboliger mv.

  Kortfattet handler undersøgelsen om at belyse, om brandsikkerheden er i orden i de bygninger – kommunale som private – hvortil der bl.a. visiteres ældre eller plejekrævende borgere.

  Driftsdokumenter

  Indeksreguleringen af selvrisikoen i byggeskadeforsikring pr. 1. januar 2020

  Byggeskadeforsikringsordningen indeholder en selvrisiko, som reguleres hvert tredje år.

  Vejledning

  System- og brugervejledning for byggeskadeforsikringsordningen

  Vejledning til forsikringssagsbehandlere og byggesagkyndige

  Rapport

  Skab bedre drift, bæredygtigt vedligehold og optimale tilstandsvurderinger

  Rapporten sætter særligt fokus på, hvordan data kan spille en rolle i mere effektiv drift og vedligeholdelse, og giver fem løsningsforslag til at opnå betydelige økonomiske, miljø- og velfærdsmæssige gevinster.

  Vejledning

  GDV-mærke (ai)

  Download GDV-mærke i ai format

  Vejledning

  GDV-logo (ai)

  Download GDV-logo i ai format

  Logo

  Godkendt til Drikkevand mærke

  Download GDV-mærke i jpg format