Publikationsliste

Resultat: 13

Driftsdokumenter

Præstationsafhængig løn til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens direktør

Tilsynsplan og strategi

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens overordnede tilsynsprincipper

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens mission og vision afspejler de bærende elementer for styrelsens arbejde inden for sikkerhed, grøn transport og mobilitet/vækst på tværs af transportformerne.

Tilsynsplan og strategi

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens overordnede reguleringsprincipper

Styrelsens overordnede reguleringsprincipper skal bidrage til at sikre en helhedsorienteret tilgang til regelarbejdet og en hensigtsmæssig regulering til gavn for vores brugere, interessenter og samfundet som helhed.

Tilsynsplan og strategi

Principper for godkendelser i Trafik-, Byggeog Boligstyrelsen

En godkendelse hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen skal sikre overholdelse af lovgivningskrav, før en aktivitet påbegyndes. Principperne uddyber, hvordan styrelsen agter at varetage sit godkendelsesarbejde.

Viser 13 af 13