Publikationsliste

Resultat: 613

  Notat

  Oversigt over tilsagn for 1. ansøgningsrunde for investeringspuljen til mindre regionale flyvepladser

  Der er i 2019 givet 2,9 mio. kr. i tilsagn til 3 lufthavne. Tilsagnene er givet til at opgradere en del af lufthavnenes materiel, så det kan leve op til et højt sikkerhedsniveau omkring trafikafviklingen.

  Vejledning

  Vejledningen om ansøgning om registrering første gang eller genregistrering

  Certifikat

  DK/1174 - CAE Copenhagen A/S

  CAE Centre Amsterdam - Diamantlaan 3, 2132 Hoofddorp, Netherlands

  Rapport

  Regulering af lufthavnstakster i 2017

  Lufthavnsafgifter betales af luftfartsselskaber for brug af lufthavnens faciliteter bl.a. landing, start, afmærkning af flyvepladsen, parkering af fly.

  Luftfartsaftaler

  Seychelles.RoDoct. 2015

  Referat fra luftfartsforhandlinger mellem Danmark og Seychellerne, 2015.

  Luftfartsaftaler

  DK(Scand) - Seychelles/2015Oct.init.ASA

  Paraferet luftfartsaftale mellem Danmark og Seychellerne, 2015.

  Oversigt

  Datoer for PPL teori i 2020 - AIC B 10/2019

  Certifikat

  DK/218B - CAE Copenhagen A/S

  CAE Center Milan, Lonate Pozzolo/Varese in via del gregge n.100, Avioport Logistics Park, Warehouse B1, Italy

  Certifikat

  DK/218A - CAE Copenhagen A/S

  CAE Center Milan, Lonate Pozzolo/Varese in via del gregge n.100, Avioport Logistics Park, Warehouse B1, Italy