Vejledning om Brexit

Sidst opdateret 11/11/2020
Storbritannien forlader EU den 31. januar 2020 på grundlag af den såkaldte Skilsmisseaftale mellem EU og UK.

Vejledning om Brexit

Sidst opdateret 11/11/2020
Storbritannien forlader EU den 31. januar 2020 på grundlag af den såkaldte Skilsmisseaftale mellem EU og UK.
Det betyder, at der fra og med 1. februar 2020 igangsættes en overgangsperiode, som løber frem til udgangen af 2020. I overgangsperioden vil UK fortsat følge EU-lovgivningen – således også på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens områder. Der er med andre ord tale om en uændret situation i overgangsperioden i forhold til da UK var medlem af EU. I løbet af overgangsperioden er det meningen, at EU og UK skal forhandle om de fremtidige relationer på bl.a. transportområdet. I takt med, at resultaterne af disse forhandlinger foreligger, vil Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen orientere om dem på denne side.

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at skrive til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på brexit@tbst.dk.

Informationsmøde

Sidst opdateret 11/11/2020
Onsdag den 20. februar 2019 afholdte styrelsen et åbent organisations- og virksomhedsrettet informationsmøde om konsekvenserne af Brexit.

Informationsmødet var målrettet virksomheder og organisationer indenfor styrelsens ansvarsområder.

På informationsmødet oplyste Erhvervsstyrelsen indledningsvist om de overordnede konsekvenser af Storbritanniens udtræden af det indre marked, hvorefter Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen afholdte parallelle sektorspecifikke sessioner indenfor områderne luftfart, vejtransport og byggeri.

Såfremt man som deltager i informationsmødet har kommentarer til informationsmødet eller gode idéer og input til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens håndtering af Brexit, hører vi meget gerne fra jer.

Konferencemateriale

Informationsmøde om Brexit

Onsdag den 20. februar 2019 afholdte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen et åbent organisations- og virksomhedsrettet informationsmøde om konsekvenserne af Brexit.

Konferencemateriale

Brexit og byggeri

Oplæg om Brexit og Byggeri fra informationsmødet om Brexit.

Konferencemateriale

Brexit - konsekvenser for luftfart

Oplæg om Brexit og luftfart fra informationsmødet om Brexit.