Nyhedsliste

Resultat: 9

  Udgivet

  20/12/2019

  Nyhed

  Udvidelse af Københavns Havns søområde

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har med en bekendtgørelse udvidet Københavns Havns søområde. By & Havn kan dermed iværksætte en VVM-undersøgelse af mulighederne for at anlægge Lynetteholmen.
  Læs mere

  Udgivet

  06/11/2019

  Nyhed

  CEF Transport – Newsletter

  I denne udgave af CEF Newsletter kan du læse om: CEF-ansøgningsrunde 2019-2020 (oktober-februar), Ny ansøgningsrunde med blending finansiering, CEF seminar d. 4. december 2019 og Resultatet af den seneste ansøgningsrunde.
  Læs mere

  Udgivet

  15/10/2019

  Nyhed

  Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Skybrudstunnel

  Som en del af klimatilpasningstiltagene i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, anlægges Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, til at bortlede vand fra Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro.
  Læs mere

  Udgivet

  12/09/2019

  Nyhed

  Høring af miljøkonsekvensrapport for havneudvidelse i Frederikshavn Havn

  Frederikshavn Havn ønsker at udvide havne- og værftsområdet. Styrelsen har i samarbejde med Frederikshavns Kommune udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen vil medføre.
  Læs mere

  Udgivet

  26/06/2019

  Nyhed

  VVM-høring af miljøkonsekvensrapport for Nakskovs Havneudvidelse

  Nakskov Havn ønsker at udvide havnen ved at etablere en ny kaj, Sydhavnskajen. Styrelsen har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger den nye kaj vil medføre.
  Læs mere

  Udgivet

  19/06/2019

  Nyhed

  VVM høring Ny container og ny krydstogtterminal i Ydre Nordhavn Københavns Havn

  Styrelsen offentliggør en VVM-høring om flytning af Containerterminalen i Nordhavn til Ydre Nordhavn inkl. ny kaj og etablering af en krydstogtterminal nr. 4 inkl. ny kaj samt uddybning af havbunden ud for de to nye kajer.
  Læs mere

  Udgivet

  20/03/2019

  Nyhed

  Lynetteholmen bliver en del af Københavns Havns søområde

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte den 8. februar en ændringsbekendtgørelse i høring, der indebærer at Københavns Havns søområde også inkluderer det kommende anlæg af en ny bydel i Øresund. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. marts.
  Læs mere

  Udgivet

  19/02/2019

  Nyhed

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udsteder bekendtgørelse om havneforordningen

  Bekendtgørelsen skal sikre, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/352 om levering af havnetjenester og finansiel gennemsigtighed for havne (havneforordningen) kan anvendes i praksis i Danmark.
  Læs mere
Viser 9 af 9