Resultat: 22

Udgivet

04/11/2020

Nyhed

CEF Transport Newsletter november 2020

Velkommen til dette CEF Newsletter, som fokuserer på igangværende og kommende ansøgningsrunder, herunder det nye CEF-budget for perioden 2021-2027. For an English summary, please see below.
Læs mere

Udgivet

01/09/2020

Nyhed

Styrelsen har opdateret to bekendtgørelser om maritim sikring

Styrelsen har opdateret to bekendtgørelser, hvilket blandt andet indebærer, at sårbarhedsvurderinger for havne og havnefaciliteter fremover skal...
Læs mere

Udgivet

01/07/2020

Nyhed

Ændring af bekendtgørelse om miljøvurdering på havneområdet

Bekendtgørelsen om miljøvurdering på havneområdet bliver ændret, så miljøvurderingsprocessen for anlægsprojekter, der bliver tilladt ved anlægslov, er omfattet af bekendtgørelsen. Ændringen træder i kraft den 1. juli 2020.
Læs mere

Udgivet

12/06/2020

Nyhed

To bekendtgørelser om maritim sikring sendes i høring

Processen for udarbejdelse af sårbarhedsvurderinger for havne og havnefaciliteter skal opdateres, så reglerne bliver ensartet med EU-reglerne.
Læs mere

Udgivet

20/12/2019

Nyhed

Udvidelse af Københavns Havns søområde

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har med en bekendtgørelse udvidet Københavns Havns søområde. By & Havn kan dermed iværksætte en VVM-undersøgelse af mulighederne for at anlægge Lynetteholmen.
Læs mere

Udgivet

06/11/2019

Nyhed

CEF Transport – Newsletter

I denne udgave af CEF Newsletter kan du læse om: CEF-ansøgningsrunde 2019-2020 (oktober-februar), Ny ansøgningsrunde med blending finansiering, CEF seminar d. 4. december 2019 og Resultatet af den seneste ansøgningsrunde.
Læs mere

Udgivet

15/10/2019

Nyhed

Høring af miljøkonsekvensrapport for Kalvebod Skybrudstunnel

Som en del af klimatilpasningstiltagene i Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, anlægges Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, til at bortlede vand fra Ladegårds Å, Frederiksberg Øst og Vesterbro.
Læs mere

Udgivet

12/09/2019

Nyhed

Høring af miljøkonsekvensrapport for havneudvidelse i Frederikshavn Havn

Frederikshavn Havn ønsker at udvide havne- og værftsområdet. Styrelsen har i samarbejde med Frederikshavns Kommune udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger udvidelsen vil medføre.
Læs mere

Udgivet

26/06/2019

Nyhed

VVM-høring af miljøkonsekvensrapport for Nakskovs Havneudvidelse

Nakskov Havn ønsker at udvide havnen ved at etablere en ny kaj, Sydhavnskajen. Styrelsen har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for at vurdere, hvilke miljøpåvirkninger den nye kaj vil medføre.
Læs mere