Publikationsliste

Relevant for

Resultat: 17

  Vejledning

  Håndbog - Port Security Awareness

  Vejledning

  Europæisk håndbog i Maritim sikring

  Vejledning

  Vejledning om havnesikring

  Vejledningen omhandler udarbejdelse af havnesårbarhedsvurdering og sikringsplaner

  Bilag

  Bilag 1, 2 og 3 til direktiv 2005/65

  Havnesårbarhedsvurdering

  Vejledning

  Eksempler på kort over havne

  Til brug ved havnefacilitetssikring.

  Vejledning

  Bilag til vejledning om Maritim sikring

  Bilagssamling til vejledning om maritim sikring januar 2013  

  Vejledning

  Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje

  Resumé af Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje

  Mødereferater

  Referat fra møde i Branchepanel for Havne den 29. maj 2017

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mødes med branchen og drøfter relevante emner.

  Mødereferater

  Referat fra møde i Branchepanel for Havne den 9. november 2016

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen mødes med branchen og drøfter relevante emner.