Havne- og fiskeripuljen

Sidst opdateret 10/06/2021
I forbindelse med finansloven er der i 2021 afsat 25 mio. til en pulje til grøn omstilling af havne og omstillingsindsatser indenfor fiskeri. Puljen er åben for ansøgninger.
  • Puljens størrelse
    Der afsættes i alt 25 mio. kr. i 2021 til en Havne- og fiskeripulje
  • Ansøgerkreds
    Havne, fiskeri- og følgeerhverv

Bekendtgørelse

BEK nr 942 af 19/05/2021

Bekendtgørelse om havne- og fiskeripulje

Gældende fra

01/06/2021

Hvem kan søge?

Sidst opdateret 10/06/2021
Ansøgerkredsen til Havne- og fiskeripuljen er havne, fiskeri- og følgeerhverv.

Ansøgere opfordres til at gå sammen om et eller flere projekter for derved at sikre en så bred anvendelse af midlerne som muligt. Hvis flere ansøgere går sammen om en ansøgning, skal parterne udpege en koordinator.

Hvad kan jeg søge midler til?

Sidst opdateret 10/06/2021
Havne- og fiskeripuljen skal understøtte omstillings- og udviklingsindsatser inden for havne, fiskerierhvervet samt relaterede følgeerhverv.

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Sidst opdateret 10/06/2021
Der er krav om en medfinansiering på mindst 50 pct., dvs. at ansøgerne skal bidrage med mindst 50 pct. af finansieringen af det ansøgte projekt.

Hvordan søger jeg om tilskud?

Sidst opdateret 10/06/2021
Puljen er åben for ansøgninger, og der er frist for ansøgninger d. 16. august 2021.
Det må generelt forlanges, at ansøgningerne er gennemarbejdede og konkrete.
Ansøgninger til havne- og fiskeripuljen skal indsendes via nedenstående link, og der skal vedlægges projektbeskrivelse og projektbudget.

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Sidst opdateret 10/06/2021
De indkomne ansøgninger bedømmes ud fra følgende kriterier:

1) Den grønne omstilling accelereres, hvorved udslip af COog øvrige emissioner begrænses, fx ved etablering af strømforsyning til skibe.

2) Der opnås en forbedret affaldshåndtering med særligt fokus på genanvendelse.

3) Der bidrages til at sikre en videreudvikling af fiskerierhvervet og relaterede følgeerhverv.

4) Der bidrages til den lokale og regionale beskæftigelse og erhvervsudvikling.

De indkomne ansøgninger prioriteres ud fra en vurdering af, hvor der forventes opnået den største effekt pr. investerede krone for såvel den grønne omstilling som erhvervsudviklingen.