Risikovurdering

Sidst opdateret 21/05/2021
Formålet med en risikovurdering er at undgå, at der i fremtiden indtræffer ulykker.
Den helt centrale udfordring på den fælleseuropæiske jernbane er, at få mest mulig jernbane for de afsatte midler, samtidig med at den høje sikkerhed – for jernbanen i sin helhed – bevares.  

Når virksomheder gennemfører ændringer, der kan påvirke sikkerheden, skal de indledningsvis afgøre om ændringen er signifikant. Få mere information om signifikansvurdering under 'Signifikansvurdering'.  
Hvis ændringen viser sig, at være signifikant, skal virksomhederne følge den risikostyringsproces, der er beskrevet i den fælleseuropæiske metode for risikovurdering CSM-RA. 

Trafikstyrelsen følger og influerer løbende EU’s arbejde med fastsættelse af risikoacceptkriterier for tekniske ændringer. Trafikstyrelsen vil løbende udarbejde og opdatere vejledninger i takt med udviklingen på den europæiske scene.
Vejledning

Introduktion til risikovurdering - grundlæggende led i en risikovurderingsproces

Denne vejledning giver en introduktion til nøglebegreberne og de grundlæggende led i en risikovurderingsproces.

Forordning

402/2013

Gennemførselsforordning nr. 402/2013 om CSM-RA

Gældende fra

30/04/2013

Kommissionens Gennemførselsforordning (EU) Nr. 402/2013 af 30. april 2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering og ophævelse af forordning (EF) nr. 352/2009

Forordning

1136/2015

Forordning 1136/2015

Gældende fra

08/06/2015

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1136
af 13. juli 2015 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 402/2013 om den fælles sikkerhedsmetode til risikoevaluering og -vurdering