Lovliste

Resultat: 160

Bekendtgørelse

BEK nr. 1296

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Gældende fra

20/11/2019

Bekendtgørelse om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Bekendtgørelse

BEK nr. 1296

Bekendtgørelse om Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Gældende fra

20/11/2019

Bekendtgørelse om Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsens og Jernbanenævnets gebyrer og afgifter på jernbaneområdet

Bekendtgørelse

BEK nr. 661

Bekendtgørelse om krav til bemyndigede organer på jernbaneområdet

Gældende fra

04/07/2019

Bekendtgørelsen finder anvendelse på overensstemmelsesvurderingsorganer, som er etableret i henhold til national ret og har status som juridisk person, og som ønsker at blive udpeget og notificeret som bemyndiget organ.

Forordning

2019/778

Forordning 2019/778

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/778 om ændring af Kommissionens forordning 1305/2014

Forordning

2019/773

Forordning 2019/773

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/773 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet drift og trafikstyring

Forordning

2019/774

Forordning 2019/774

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/774 om ændring af forordning 1304/2014.

Forordning

2019/776

Forordning 2019/776

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/776

Forordning

2019/777

Forordning 2019/777

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/777 om fælles specifikationer for infrastrukturregistret for jernbaner og om ophævelse af gennemførselsafgørelsen

Forordning

2019/775

Forordning 2019/775

Gældende fra

16/05/2019

Forordning 2019/775 om ændring af forordning 454/2011