Nyhedsliste

Type

Resultat: 23

  Udgivet

  07/02/2020

  Nyhed

  Ny tilsynsplan for jernbanen

  Tilsynsplanen for jernbanen viser de planlagte tilsynsaktiviteter i 2020. Planen skal være med til at skabe gennemsigtighed for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsyn med jernbanevirksomhederne og jernbaneinfrastrukturforvalterne.
  Læs mere

  Udgivet

  29/01/2020

  Nyhed

  Ny vejledning om helbredskrav på jernbaneområdet

  Vejledningen beskriver, hvordan man opnår en helbredsgodkendelse, samt hvad man skal være opmærksom på, hvis man tror, at man ikke længere opfylder helbredskravene.
  Læs mere

  Udgivet

  22/01/2020

  Nyhed

  Ny introduktion til sikkerhedsledelsessystemet til nye aktører på jernbaneområdet

  ”Introduktion til sikkerhedsledelsessystemet” giver en let og overskuelig indføring til opbygning af et sikkerhedsledelsessystem. Introduktionen er tiltænkt nye aktører, der ønsker at opnå et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse.
  Læs mere

  Udgivet

  17/12/2019

  Nyhed

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen reviderer gebyr- og afgiftsbekendtgørelsen på jernbaneområdet

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse, som fastsætter gebyrer og afgifter på jernbaneområdet i 2020.
  Læs mere

  Udgivet

  05/12/2019

  Nyhed

  Programmet til gå-hjem-mødet om den 4. jernbanepakke den 16. januar 2020 er færdigt – tilmeld dig nu!

  Tilmeldingen til det første gå-hjem-møde er nu åben. På mødet vil to oplægsholdere fra det europæiske jernbaneagentur bl.a. dele de foreløbige erfaringer med sagsbehandlingsplatformen One-Stop Shop.
  Læs mere

  Udgivet

  28/11/2019

  Nyhed

  Metro Cityringen er sikkerhedsgodkendt

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i dag udstedt de endelige godkendelser og ibrugtagningstilladelser til Metroselskabet og Metro Service, således at Cityringen (M3) kan åbne for passagerdrift.
  Læs mere

  Udgivet

  28/11/2019

  Nyhed

  Regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sender udkast til den årlige reguleringsbekendtgørelse på jernbaneområdet i høring. Der er høringsfrist den 15. oktober 2019.
  Læs mere

  Udgivet

  26/11/2019

  Nyhed

  Årlig regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb på jernbaneområdet

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt den årlige reguleringsbekendtgørelse, som regulerer erstatnings- og forsikringsbeløb for jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere. Bekendtgørelsen gælder fra 1. januar til 31. december 2020.
  Læs mere

  Udgivet

  12/11/2019

  Nyhed

  Invitation til gå-hjem-møde om den 4. jernbanepakke

  Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen arrangerer gå-hjem-møder om aktuelle emner på jernbaneområdet. Sæt kryds i kalenderen den 16. januar 2020, når det første gå-hjem-møde om den 4. jernbanepakke afholdes.
  Læs mere