Lovliste

Resultat: 18

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1762 af 22/12/2018

  Bekendtgørelse om kompensation for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken i yderområder

  Gældende fra

  01/01/2019

  Udmønter regler for statens tilskud til rabatter til særlige passagergrupper i fjernbustrafikken

  BEK nr. 1763 af 27/12/2018

  Bekendtgørelse om kompensation til pendlere i Jylland og på Fyn

  Gældende fra

  01/01/2019

  Fastsætter rammerne for kompensation til pendlere som følge af takstreformen i Jylland og på Fyn

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 944 af 28/06/2018

  Bekendtgørelse om Ungdomskort

  Gældende fra

  01/08/2018

  Fastsætter bestemmelser om administration af ungdomskortordningen

  BEK nr. 752 af 04/06/2018

  Bekendtgørelse om kompensation til pendlere inden for trafikselskabet på Sjællands geografiske område

  Gældende fra

  01/08/2018

  Fastsætter rammerne for kompensation til pendlere som følge af takstreformen på Sjælland mv.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 456 af 08/05/2018

  Bekendtgørelse om deling af billetindtægter i hovedstadsområdet

  Gældende fra

  15/05/2018

  Fastlægger rammerne for deling af billetindtægterne i hovedstadsområdet

  BEK nr. 81 af 29/01/2018

  Bekendtgørelse om Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

  Gældende fra

  01/03/2018

  Om rammerne for udmøntning af pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1042 af 06/09/2017

  Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

  Gældende fra

  11/09/2017

  Om udmøntning af pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1458 af 29/11/2016

  Bekendtgørelse om indberetning af data til analyse og planlægning m.v. på jernbaneområdet

  Gældende fra

  01/01/2017

  Bekendtgørelsen om indberetning af data på jernbaneområdet følger af jernbaneloven, og giver Trafik- Bygge og Boligstyrelsen hjemmel til at indhente data om trafikken på jernbanerne i Danmark til brug for analyser og planlægning.

  Bekendtgørelse

  BEK nr. 1217 af 22/10/2015

  Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)

  Gældende fra

  01/11/2015

  Regulerer hvor meget trafikselskaber og togoperatører maksimalt må lade taksterne stige.