Publikationsliste

Resultat: 130

Rapport

Sektorrapport 2018

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2018

Rapport

Offentlig buskørsel budget 2019

Rapport om trafikselskabernes offentlige buskørsel ekskl. handicapkørsel for budgetåret 2019.

Vejledning

Vejledningsmateriale pulje til fremme af cykelparkering

Vejledning

Projektbeskrivelse pulje til fremme af cykelparkering

Rapport

Årsrapport 2019

Vejledning

Revisionsinstruks veterantogspuljen

Vejledning

Regnskabsinstruks veterantogspuljen

Rapport

Handicapkørsel regnskab 2018

Rapport om trafikselskabernes handicapkørsel for regnskabsåret 2018.

Analyse

S-tog til Roskilde

Forundersøgelsen indeholder en trafikal analyse af den bedst mulige togbetjening i Roskilde. Det handler i høj grad om balancen mellem regionaltog og S-tog – balancen mellem hurtige tog til København og tog, der standser mange steder undervejs.