Puljeliste

Resultat: 7

  Pulje

  Pulje til cykelparkering

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  I ”Aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler” blev der etableret en pulje på 180 mio. kr. i årene 2014-15 til supercykelstier og cykelparkering.
  • Puljens størrelse
   180 mio. kr. over to år til både cykelparkering og supercykelstier
  • Ansøgerkreds
   Kommuner, trafikselskaber og andre off. myndigheder

  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

  Pulje

  Fremkommelighedspuljen

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  I ”Aftale om en grøn transportpolitik” blev der etableret en pulje på i alt 1 mia. kr. i årene 2009-2013 til fremkommelighedstiltag i den kollektive trafik.
  • Puljens størrelse
   200 mio. kr. årligt i 5 år
  • Ansøgerkreds
   Kommuner, trafikselskaber og andre off. myndigheder
  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

  Pulje

  Passagerpuljen

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  I ”Aftale om en grøn transportpolitik” blev der etableret en pulje på i alt 300 mio. kr. i årene 2009-2011 til at øge antallet af buspassagerer.
  • Puljens størrelse
   100 mio. kr. årligt i 3 år fra 2009-2011
  • Ansøgerkreds
   Kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder

  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

  Pulje

  Forsøgspuljen for mere energieffektive transportløsninger

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  Som led i transportaftalen 'En grøn transportpolitik' fra 2009 blev der afsat puljemidler til at støtte forsøgsprojekter, med det formål at afprøve muligheder for at skabe mere energieffektive transportløsninger.
  • Puljens størrelse
   129 mio. kr
  • Ansøgerkreds
   Virksomheder og kommuner
  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

  Pulje

  Busfremkommelighedspuljen

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  I ”Aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler” fra 12. juni 2014 blev der etableret en pulje på 50 mio. kr. i 2015 til at forbedre busfremkommeligheden.
  • Puljens størrelse
   50 mio. kr.
  • Ansøgerkreds
   Kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder
  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

  Pulje

  Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  I ’Aftale om udmøntning af midler i puljen af 10. februar 2018 til bedre og billigere kollektiv trafik’ blev der afsat en pulje på i alt 395 mio. kr. i årene 2017-18 til investeringer i kollektiv bustrafik.
  • Puljens størrelse
   395 millioner kr.
  • Ansøgerkreds
   Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber
  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

  Pulje

  Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  I ”Aftale om Metro, letbane, nærbane og cykler” fra 12. juni 2014 blev der etableret en pulje på i alt 285 mio. kr. i årene 2013-17 til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne.
  • Puljens størrelse
   57 mio. kr. i hvert af årene 2013-2017. 31 mio. kr. i 2018.
  • Ansøgerkreds
   Kommuner og andre offentlige myndigheder

  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

Viser 7 af 7