Puljeliste

Resultat: 7

  Pulje

  Pulje til cykelparkering

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  Som led i ”Aftale af den 12. juni 2014 mellem regeringen (Soc.dem. og Radikale), DF, SF og Enhedslisten om Metro, letbane, nærbane og cykler”, er der afsat en pulje på i alt 180 mio. kr. i årene 2014-2015 til supercykelstier og cykelparkering.
  • Puljens størrelse
   180 mio. kr. over to år til både cykelparkering og supercykelstier
  • Ansøgerkreds
   Kommuner, trafikselskaber og andre off. myndigheder

  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

  Pulje

  Fremkommelighedspuljen

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  Som led i trafikforliget "En grøn transportpolitik" af 29. januar 2009 blev der etableret to puljer til at forbedre den kollektive bustrafik. Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen.
  • Puljens størrelse
   200 mio. kr. årligt i 5 år
  • Ansøgerkreds
   Kommuner, trafikselskaber og andre off. myndigheder
  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

  Pulje

  Passagerpuljen

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  Som led i trafikforliget "En grøn transportpolitik" af 29. januar 2009 blev der etableret to puljer til at forbedre den kollektive bustrafik. Fremkommelighedspuljen og Passagerpuljen.
  • Puljens størrelse
   100 mio. kr. årligt i 3 år fra 2009-2011
  • Ansøgerkreds
   Kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder

  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

  Pulje

  Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  I 'Aftale om udmøntning af midler i puljen til bedre og billigere kollektiv trafik' fra 2017 mellem S, RV, SF, EL og DF er der afsat en pulje til investering i kollektiv bustrafik.
  • Puljens størrelse
   395 millioner kr.
  • Tilskuddets størrelse
   50 pct. af projektets budget
  • Ansøgerkreds
   Offentlige myndigheder, trafikselskaber eller offentligt ejede selskaber
  • Øvrigt
   Puljen har to ansøgningsrunder
  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

  Pulje

  Forsøgspuljen for mere energieffektive transportløsninger

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  Som led i transportaftalen 'En grøn transportpolitik' fra 2009 blev der afsat puljemidler til at støtte forsøgsprojekter, med det formål at afprøve muligheder for at skabe mere energieffektive transportløsninger.
  • Puljens størrelse
   129 mio. kr
  • Ansøgerkreds
   Virksomheder og kommuner
  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

  Pulje

  Busfremkommelighedspuljen

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  Som led i 'Aftalen af 12. juni 2014 ml. regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), SF, EL og DF om Metro, letbane, nærbane og cykler' er der afsat en pulje på i alt 50 mio. kr. i 2015 til at forbedre busfremkommeligheden.
  • Puljens størrelse
   50 mio. kr.
  • Ansøgerkreds
   Kommuner, trafikselskaber og andre offentlige myndigheder
  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

  Pulje

  Pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområder

  Ansøgningsfrist

  Udløbet

  Som led i trafikaftalen "Takstnedsættelser og investeringer til forbedring af den kollektive trafik" af 12. juni 2012 er der etableret en pulje til at forbedre den kollektive trafik i yderområder.
  • Puljens størrelse
   57 mio. kr. i hvert af årene 2013-2017. 31 mio. kr. i 2018.
  • Ansøgerkreds
   Kommuner og andre offentlige myndigheder

  Oversigter over tildelte projekter kan fremsendes efter forespørgsel.

Viser 7 af 7