Statistik for privatbanerne

Sidst opdateret 07/10/2019
Trafikselskaberne indberetter årligt data vedrørende privatbaner til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

De indberettede data vedrører resultatopgørelsen og trafikken på privatbanerne, hos de forskellige trafikselskaber.

Rapport

Regnskab statistik for ikke-statslige jernbanestrækninger 2018

Rapport

Privatbanestatistik for budget 2019

Statistik for ikke statslige jernbanestrækningers budget 2019

Bekendtgørelse

BEK nr. 1007 af 09/10/2006 

Bekendtgørelse om trafikselskabers indberetning af data til Trafikstyrelsens landsdækkende database om offentlig servicetrafik

Gældende fra

01/01/2007

Angår regulering vedr. indberetning af data til statistik vedr. buskørsel, privatbanekørsel, handikapkørsel mv.

Kontakt

Specialkonsulent
Tina Schelde

 

E-mail: tisc@tbst.dk