Trafikdata til støjberegninger

Sidst opdateret 16/05/2021
Trafikstyrelsen udarbejder jernbanedata, der kan anvendes til støjberegninger, i samarbejde med Banedanmark. Trafikgrundlaget kan anvendes til støjberegninger, når der ikke foreligger mere detaljerede data for konkrete projekter.

Grundlaget indeholder tal for nuværende og fremtidig forventet trafik, for hhv. årstal 2014 og 2030. Fremtidig trafik er vurderet ud fra de besluttede projekter, inkl. Femernforbindelsen og projekterne i Togfonden DK. Opgørelsen er tilpasset Nord2000. Grundlaget opdateres i takt med den statslige trafikplan. 

Notat

Trafikdata til grundlag for støjberegninger 2014 og 2030

Trafik- og Byggestyrelsen udarbejder jernbanedata, der kan anvendes til støjberegninger, i samarbejde med Banedanmark. Data bruges fx når støj fra jernbanen skal beregnes i forbindelse med byggeri langs banen.

Kontakt

Trafikplanlægger
Rasmus Jon Albers