Udvikling i kollektiv trafik

Sidst opdateret 01/02/2021
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fungerer som rådgiver af Transport- og Bygningsministeriet i forbindelse med den kollektive trafik generelt. I denne sammenhæng følger Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nøje udviklingen i den kollektive trafik.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udgiver en årlig status over udviklingen i den kollektive trafik i Danmark.

 

Den kollektive trafik i Danmark indeholder dels en beskrivelse af de mange aktører i den kollektive, dels en oversigt over udviklingen i passagertal, takster, rejser mv. Rapporten findes nedenfor.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er involveret i mange aspekter vedrørende den kollektive trafiks drift og udvikling. I nogle sammenhænge har styrelsen en klassisk myndighedsrolle, hvor opgaverne omfatter tilsyn, regulering og tilskudsadministration. I andre sammenhænge bidrager styrelsen med analyser, data eller er en aktiv part i nogle af de mange samarbejdsfora, der har til formål at udvikle og skabe sammenhæng i den kollektive trafik.

 

Denne rapports format er en videreudvikling af de hidtidige takst-rapporter, som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet to gange årligt under titlen ’Udviklingen i sektoren for den kollektive trafik’. Takstrapporternes indhold er blevet suppleret med en række tema-kapitler, som er relateret til styrelsens evalueringsansvar i forhold til en række ordninger, herunder takstloftet, Ungdomskortet og off peak-rabatten.

 

Det er hensigten, at sammenstillingen af evalueringerne og de indsamlede data om den generelle udvikling kan give et mere helstøbt billede af udviklingen i sektoren. Der vil blive arbejdet videre med formatet, og rapporten vil fremadrettet udkomme årligt.

 

Takstrapporter 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har til og med 2014, udarbejdet halvårlige takstrapporter, der beskriver udviklingen i den kollektive bustrafik. Takstrapporterne kan rekvireres ved at kontakte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

Vi anbefaler derudover at læse Statistik fra regionale trafikselskaber.

Rapport

Sektorrapport 2019

Den kollektive trafik i Danmark - Status over udviklingen i sektoren i 2019

Tidligere sektorrapporter

Se de tidligere sektorrapporter.