ATS - Lufttrafiktjenester

Sidst opdateret 07/10/2019

ATS-instrukser

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har ansvar for at føre tilsyn med mere end 100 lufttrafiktjenester i Danmark, Grønland og på Færøerne. Endvidere udarbejdes ATS-instrukser om udøvelse af lufttrafiktjenester.

 

Lufttrafiktjeneste (ATS) skal tilrettelægges i overensstemmelse med ATS-instrukserne. De fælles civile/militære ATS-instrukser udgives, efter aftale med Forsvaret, af Trafik-, Bygge og Byggestyrelsen. ATS-instrukserne samler de relevante operationelle bestemmelser og procedurer for alle danske, færøske og grønlandske lufttrafiktjenesteenheder, civile såvel som militære.

ATS-instrukser

 Se alle ATS-instrukserne i styrelsens publikationsdatabase.