Havne- og fiskeripuljen

Sidst opdateret 03/08/2022
I forbindelse med finansloven blev der i 2021 afsat 25 mio. til en pulje til grøn omstilling af havne og omstillingsindsatser indenfor fiskeri.
  • Puljens størrelse
    Der blev afsat i alt 25 mio. kr. i 2021 til en Havne- og fiskeripulje
  • Ansøgerkreds
    Havne, fiskeri- og følgeerhverv
  • Ansøgningsfrist
    Udløbet

Bekendtgørelse

BEK nr 942 af 19/05/2021

Bekendtgørelse om havne- og fiskeripulje

Gældende fra

01/06/2021

Hvor meget tilskud kan jeg søge?

Sidst opdateret 03/08/2022
Der er krav om en medfinansiering på mindst 50 pct., dvs. at ansøgerne skal bidrage med mindst 50 pct. af finansieringen af det ansøgte projekt.

Hvordan bedømmes ansøgningerne?

Sidst opdateret 03/08/2022
De indkomne ansøgninger bedømmes ud fra følgende kriterier:
1) Den grønne omstilling accelereres, hvorved udslip af COog øvrige emissioner begrænses, fx ved etablering af strømforsyning til skibe.

 

2) Der opnås en forbedret affaldshåndtering med særligt fokus på genanvendelse.

 

3) Der bidrages til at sikre en videreudvikling af fiskerierhvervet og relaterede følgeerhverv.

 

4) Der bidrages til den lokale og regionale beskæftigelse og erhvervsudvikling.

 

De indkomne ansøgninger prioriteres ud fra en vurdering af, hvor der forventes opnået den største effekt pr. investerede krone for såvel den grønne omstilling som erhvervsudviklingen.

 

Afrapportering

Sidst opdateret 11/05/2022

Årlig statusrapport

Denne skabelon benyttes ved projekter med varighed på mere end 12 mdr.
Fristen for indsendelse af årsrapporter er ultimo januar.

Vejledning

Raterapportering

Vejledning

Ansøgning om ændringer af igangsat projekt

Revisionsinstruks havne- og fiskeripuljen

Vejledning

Regnskabsinstruks havne- og fiskeripuljen

Endelig afrapportering af afsluttet projekt

Skabelonen benyttes til afrapportering af afsluttede puljeprojekter.