Systemdefinition

Sidst opdateret 01/02/2022
Formålet med systemdefinitionen er at beskrive og afgrænse det system (analyse objekt), som er genstand for en risikovurdering. Formålet er også at dokumentere sikkerhedskravene til systemet.
Bekendtgørelserne om ibrugtagning af infrastruktur og rullende materiel fastsætter, at systemdefinitionen er obligatorisk dokumentation, når virksomheder søger om ibrugtagningstilladelse eller forelægger ændringer for Trafikstyrelsen.

I systemdefinitionen beskrives det nye delsystem eller de ændringer, der foretages i et eksisterende delsystem. Derudover beskrives grænsefladerne til andre delsystemer i det samlede jernbanesystem, samt, når det er relevant, grænsefladen mellem, hvad der er en del af jernbanesystemet, og hvad der ikke er. Systemdefinitionen danner grundlag for bedømmelsen af, hvordan jernbanesikkerheden påvirkes, efter at ændringen er udført.
Vejledning

Information om udformning af systemdefinition

Informationen er en vejledende i udformning af systemdefinition

Bekendtgørelse

BEK nr. 711 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen.
Vejledning

Vejledning om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen

Bekendtgørelse nr. 711 af 20. maj 2020 fastsætter procedurer for ansøgninger om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen. Denne vejledning giver en indføring i bekendtgørelsen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 710 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelse om godkendelse af køretøjer på jernbaneområdet.