Tilladelse til at drive banevirksomhed

Sidst opdateret 12/10/2021
Jernbanevirksomheder skal have en tilladelse (licens) fra Trafikstyrelsen til at drive deres forretningsaktiviteter. Andre virksomheder, der på eget ansvar udfører kørsel, skal have en ansvarsforsikring.

Betingelser for udstedelsen

Sidst opdateret 12/10/2021
En tilladelse (licens) viser, at virksomheden opfylder en række krav om økonomi, hæderlighed, forretningsmæssig forsvarlighed, faglig kompetence mv.

Når du søger om tilladelse (licens) skal du anvende ansøgningsskema for tilladelse til at drive jernbanevirksomhed.

 

Trafikstyrelsen har udarbejdet en vejledning, hvor dokumentationskravene til at opnå tilladelse er beskrevet nærmere.

 

Nedenfor findes en oversigt over udstedte tilladelser til jernbanevirksomheder.

 

Betingelser for udstedelse af tilladelse (licens)

Tilladelse til at drive jernbanevirksomhed kan gives til virksomheder, der:

 

 • kan drive virksomheden forretningsmæssigt forsvarligt
 • ikke er erklæret konkurs eller under konkursbehandling
 • ikke har forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover
 • ikke er dømt for alvorlige lovovertrædelser, herunder for overtrædelser i erhvervsforhold eller på transportområdet
 • ikke er dømt for alvorlige eller gentagne overtrædelser på det social- og arbejdsretlige område
 • ikke er dømt for alvorlige overtrædelser af toldlovgivningen
 • er fagligt kvalificeret til at drive jernbanevirksomhed (kan dokumenteres ved et sikkerhedscertifikat) har en gyldig ansvarsforsikring (læs mere nedenfor)
 • råder over trækkraft

 

For øvrige virksomheder, som udfører kørsel på jernbanenettet, kræves udelukkende at virksomheden:

 

 • har et sikkerhedscertifikat, herunder et godkendt sikkerhedsledelsessystem
 • har en gyldig ansvarsforsikring (læs mere nedenfor)

 

Dokumentation for ansvarsforsikring

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere beskriver kravene til jernbanevirksomheders og infrastrukturforvalteres lovpligtige ansvarsforsikringer, og henviser i § 7, stk. 2 til en forsikringsattest, der skal lette sagsgangen i forsikringssagerne.

 

Attesten kan findes under "Ansvarsforsikring", og kan benyttes som dokumentation af forsikringsforhold over for Trafikstyrelsen. Attesten skal udfyldes og underskrives af jernbanevirksomhedens eller infrastrukturforvalterens forsikringsselskab eller forsikringsmægler, og fremsendes til Trafikstyrelsen.

EU-licenser for jernbanevirksomheder

Hvis en jernbanevirksomhed ønsker at anvende en licens udstedt i et andet EU land til kørsler i eller igennem Danmark, skal en kopi af licensen samt forsikringsdokumentation fremsendes til Trafikstyrelsen.

 

Tilladelser (licenser) udstedt til jernbanevirksomheder i andre EU lande anerkendes til visse former for kørsler i Danmark. Det er dog kun for så vidt angår godstransport, at markedet er blevet helt åbnet, således at en tilladelse udstedt i et andet EU-land kan anvendes til jernbanegodstransporter i andre EU-lande. Passagerkørsel i Danmark kan ske som led i en kørsel på en international rute. Ren national kørsel kræver fortsat en tilladelse udstedt af Trafikstyrelsen.

Vejledning

Vejledning til ansøgning om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed

Vejledningen gennemgår regler og betingelser for tilladelse til at drive jernbanevirksomhed.

Ansvarsforsikring

Attester

Forsikringsattest for jernbanevirksomheder 2022

Forsikringsattest for jernbanevirksomheder i Danmark
Attester

Insurance certificate for railway undertakings 2022

Engelsk attest til dokumentation af forsikring på jernbanen.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1461

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbane-infrastrukturforvaltere

Gældende fra

01/07/2010

Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og jernbane-infrastrukturforvaltere

Bekendtgørelse

BEK nr. 2290

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven (2021)

Gældende fra

01/01/2022

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1649

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven (2020)

Gældende fra

01/01/2021

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1164

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven (2019)

01/01/2020

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1259

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven (2018)

Gældende fra

01/01/2019

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven.

Bekendtgørelse

BEK nr. 1125

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven (2017)

Gældende fra

01/01/2018

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven

Bekendtgørelse

BEK nr. 1234

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven (2016)

Gældende fra

01/01/2017

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og forsikringsbeløb i henhold til jernbaneloven

Oversigt over udstedte tilladelser

Oversigt

Jernbanevirksomheder med licens til at drive jernbanevirksomhed

Oversigt over jernbanevirksomheder, som har tilladelse (licens) til at drive jernbanevirksomhed.

Øvrig relevant lovstof

Lov

Lov nr. 686

Jernbaneloven

Gældende fra

27/05/2015

Lovens formål er bl.a. at fastlægge rammerne for skinnebåren trafik, herunder at sikre, at jernbanetransport tilrettelægges og gennemføres under hensyn til sikkerhed, fremkommelighed og god samfundsøkonomi.

Bekendtgørelse

BEK nr. 854

Bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed

Gældende fra

10/07/2015

Bekendtgørelse om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed

Ansøg om tilladelse

Sidst opdateret 12/10/2021
Jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere eller virksomheder, der på eget ansvar udfører kørsel for jernbanevirksomhederne skal søge om en tilladelse (licens).

Vi anbefaler, at du nøje læser de vejledninger til ansøgning om tilladelse (licens), der er relevante for jeres aktiviteter. Vejledninger og ansøgningsskemaerne ligger i boksen ’Mere information’.

 

Denne ansøgning om tilladelse (licens) skal ses i tæt sammenhæng med ansøgning om sikkerhedsgodkendelse eller sikkerhedscertifikat.

 

Ansøgningsproces

Ansøgningen og den fyldestgørende dokumentation sendes til mailadressen nedenfor. Mrk. "Ansøgning om tilladelse (licens) på jernbaneområdet"

 

Trafikstyrelsens vurdering af ansøgning om tilladelse foregår overordnet i tre trin:

Styrelsens vurdering i tre trin

 1. Dokumentadgang

  Trafikstyrelsen gennemgår den fremsendte ansøgning med tilhørende dokumentation. Dette tager maksimalt to uger.

  - Hvis materialet er tilstrækkeligt, går sagsbehandlingen videre til trin 2.
  - Hvis materialet ikke er tilstrækkeligt, vil ansøger modtage besked om, hvad der skal suppleres med, inden den videre sagsbehandling kan indledes.


 2. Høring

  Trafikstyrelsen fremsender høringer til den relevante kommune, skattecenter og Rigspolitiet, hvis det er muligt på baggrund af den fremsendte ansøgning og dokumentation.

   
 3. Videre sagsbehandling

  Fra sagen er oplyst fuldstændigt, vil Trafikstyrelsen inden for tre måneder træffe en afgørelse i sagen.

Erklæringer ved ny direktør eller bestyrelsesmedlem

Hvis virksomheden skifter (administrerende) direktør, eller hvis et nyt medlem indtræder i bestyrelsen, skal Trafikstyrelsen underrettes, da det har indflydelse på tilladelsen.

Du finder erklæringsformularerne nedenfor. Formularerne skal udfyldes og sendes til Trafikstyrelsen på nedenstående mailadresse. Mrk. "Erklæring om ny direktør/bestyrelsesmedlem på jernbaneområdet".

Kontakt styrelsen på følgende adresse:

Relevant materiale for jernbanevirksomheder

Ansøgning

Ansøgningsskema om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed

Ansøgning om tilladelse (licens) til at drive jernbanevirksomhed
Vejledning
Vejledning til ansøgning om tilladelse (licens) til at drive jernbanevirksomhed

Vejledningen gennemgår regler og betingelser for tilladelse til at drive jernbanevirksomhed.

Erklæringer

Erklæring

Erklæring af nyt bestyrelsesmedlem

Erklæring i forbindelse med tiltrædelse af nyt bestyrelsesmedlem i en jernbanevirksomhed
Erklæring

Erklæring af ny direktør

Erklæring i forbindelse med tiltræden af ny direktør i en jernbanevirksomhed