Årlig indberetning til hændelsesdatabasen

Sidst opdateret 12/11/2020
Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder, andre virksomheder med sikkerhedscertifikat samt veteranbaner skal senest den 1. marts hvert år indberette ulykker og forløbere til ulykker til Trafikstyrelsen for det foregående år.

I bekendtgørelsen om indberetning af data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafikstyrelsen er det fastsat, hvilke oplysninger virksomhederne skal indberette.

 

Trafikstyrelsen anvender oplysningerne til at drive og vedligeholde en hændelsesdatabase, som gør det muligt løbende at vurdere, om sikkerheden opretholdes i forbindelse med jernbanedriften.

 

Indberetningen skal foregå ved at registrere i en sikkerhedsdatabase virksomhederne får tilsendt fra Trafikstyrelsen, og anvende den indbyggede eksportfunktion. Veteranbaner kan alternativt vælge at udfylde og indsende en blanket med de relevante oplysninger.

Kontakt ifm. tekniske specifikationer mv.

Indberetning

Indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder mv

Blanket til brug ved indberetning af data vedrørende ulykker, forløbere til ulykker og sikkerhedsmæssige uregelmæssigheder mv.

Bekendtgørelse

BEK nr. 707 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om indberetning af data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelsen fastsætter regler om indberetninger, virksomheder på jernbaneområdet, ansatte i virksomheder og personer, der udfører sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet samt i forbindelse med veteranbanedrift.

Vejledning til indberetningsbekendtgørelsen nr. 707 af 20. maj 2020

Indberetningsbekendtgørelsen fastsætter kravene til, hvordan der i Danmark skal indberettes data på jernbaneområdet vedrørende ulykker og forløbere til ulykker m.v. til Trafikstyrelsen.