Indberetninger og årsrapport

Sidst opdateret 16/02/2022
Hvert år skal veterantogsorganisationernes sikkerhedsansvarlige indberette oplysninger omkring ulykker og forløbere til ulykker til styrelsen samt en årlig rapport om status og fremtidsplaner.

Indberetning af hændelser

Hvert år den 1. marts skal veterantogsorganisationerne indberette data vedrørende ulykker og forløbere til ulykker til styrelsen.

 

Trafikstyrelsen anvender oplysningerne til at drive og vedligeholde en hændelsesdatabase, som gør det muligt løbende at vurdere, om sikkerheden opretholdes i forbindelse med jernbanedriften.

 

Indberetningen skal foregå ved at registrere i en sikkerhedsdatabase virksomhederne får tilsendt fra Trafikstyrelsen, og anvende den indbyggede eksportfunktion. Veteranbaner kan alternativt vælge at udfylde og indsende en blanket med de relevante oplysninger.

 

Årsrapport

På samme vis som Trafikstyrelsens tilsynsførende skal fremsende en årlig tilsynsrapport til den sikkerhedsansvarlige i organisationen, så skal den sikkerhedsansvarlige også udarbejde en samlet rapport om hvorvidt organisationen opfylder kravene i veteranbanebekendtgørelserne.

 

Senest den 1. marts hvert år skal rapporten være sendt til nedenstående mailadresse.

 

I Veteranbanebekendtgørelsernes bilag 4 ses de minimumskrav der er til indholdet i rapporten. Styrelsen har i den forbindelse udarbejdet en skabelon, som den sikkerhedsansvarlige kan benytte.

 

Desuden har styrelsen udarbejdet en ”vejledning om årlig rapport”, som beskriver formålet og krav til den sikkerhedsansvarliges årlige rapport.

 

Kontakt ifm. årsrapport

Rapport

Skabelon til årsrapport bekendtgørelse nr. 24 om ikke erhvervsmæssig veterantogskørsel på det åbne jernbanenet.

Trafikstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som kan benyttes ved udarbejdelse af den årlige rapport.

Rapport

Skabelon til årsrapport bekendtgørelse nr. 25 om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m.

Trafikstyrelsen har udarbejdet en skabelon, som kan benyttes ved udarbejdelse af den årlige rapport.

Vejledning

Vejledning om sikkerhedsmæssige hændelser og årsrapport

Vejledningen handler om, hvordan reglerne for indberetning af hændelser og årsrapport for veteranbanen skal forstås.