Indberetninger af ulykker på letbaneområdet

Sidst opdateret 16/02/2022
Letbaneoperatører skal indberette data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafikstyrelsen. Indberetningerne skal sikre, at styrelsen får indsigt i sikkerhedsniveauet på letbanerne.

Letbaneoperatører skal indberette data om ulykker én gang årligt. Ligesom for den traditionelle jernbane skal der indberettes én gang årligt. For letbaner skal der udelukkende indberettes om ulykker og ikke samtlige hændelsesdata. Dette skyldes, at letbanerne ikke er omfattet af kravet i sikkerhedsdirektivet om indberetning af data til EU.

 

Krav om indberetninger af data vedrørende ulykker på letbaneområdet har hjemmel i bekendtgørelse nr. 1181 af 22. september 2016. Bekendtgørelsen indeholder krav om, at:

 

  • Indberetning af ulykker for det foregående kalenderår skal ske én gang om året og senest den 1. marts.

  • Indberetningen skal ske elektronisk via Trafikstyrelsens indberetningsblanket eller i et format svarende til Trafikstyrelsens blanket. Blanketten skal indeholde alle påkrævede oplysninger.  

Kontakt os:

Blanket til indberetning af ulykker og hændelser på letbaneområdet

Indberetningsskema til brug ved ulykker m.v på letbaneområdet

Bekendtgørelse

BEK nr. 1181

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Boligstyrelsen

Gældende fra

22/09/2016

Bekendtgørelse om indberetning af data vedrørende ulykker på letbaneområdet til Trafik- og Boligstyrelsen
Vejledning

Vejledning til letbaneindberetningsbekendtgørelsen nr. 1181 af 22. sep 2016

Indberetningsbekendtgørelsen fastsætter kravene til, hvordan letbaneoperatørerne i Danmark skal indberette data vedrørende ulykker mv. på letbaneområdet.