Straksindberetning af sikkerhedsmæssige fejl

Sidst opdateret 05/08/2022
Infrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder og andre virksomheder med sikkerhedscertifikat skal rapportere sikkerhedsrisici i forbindelse med fejl eller svigt i konstruktion eller funktion af teknisk udstyr til Trafikstyrelsen.

Trafikstyrelsen har i bekendtgørelse nr. 712 af 5. maj 2020 om sikkerhedsgodkendelse og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet (bilag 1, krav 5.3.3) præciseret virksomhedernes pligt til at underrette relevante interessenter om identificerede konstruktions- eller funktionsmæssige fejl i infrastruktur eller køretøjer. Dette krav er endvidere beskrevet i CSM for Monitoring (artikel 4, stk. 2).

 

Trafikstyrelsen vurderer, at følgende typer af fejl som minimum er omfattet af indberetningspligten:

For infrastrukturforvaltere 

  • Helt eller delvist kollaps af broer, dæmninger, perroner og andre konstruktioner i forbindelse med spor
  • Sikkerhedsmæssige funktionsfejl i trafikstyrings-, togkontrol-, og signalsystemer

 

For jernbanevirksomheder mv. 

  • Enkeltstående fejl/svigt på et køretøj, som indebærer en umiddelbar fare for passagersikkerheden
  • Gentagne fejl/svigt på et eller flere køretøjer, som indebærer en potentiel fare for passagersikkerheden (trends)
  • Sikkerhedsmæssige funktionsfejl i onboard togkontrol- og signalsystemer

 

For jernbanevirksomheder skal ovenstående fejl indmeldes til Trafikstyrelsen uagtet om fejlen på køretøjet er opstået i eller udenfor Danmark, og uanset hvilken operatør der har anvendt køretøjet da fejlen opstod.

 

I tvivlstilfælde bør virksomheden altid underrette Trafikstyrelsen.

 

Straksindberetningen skal ske i form af en mail med angivelse af de berørte virksomheder, tidspunkt og en beskrivelse de konstaterede fejl til nedenstående mailadresse.

Kontakt ifm. straksindberetning

Bekendtgørelse

BEK nr. 712 af 20/05/2020

Bekendtgørelse om sikkerhedsgodkendelse, EU-sikkerhedscertifikat og sikkerhedscertifikat på jernbaneområdet

Gældende fra

16/06/2020

Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser om sikkerhedsgodkendelser, sikkerhedscertifikater og i det omfang de ikke er reguleret i forordninger, EU-sikkerhedscertifikater på jernbaneområdet.
Vejledning

Sagshåndtering ved udstedelse af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater

Vejledningen handler om hvilke regler til udstedelse og ændringer af sikkerhedsgodkendelser og sikkerhedscertifikater der skal overholdes.

Forordning

1078/2012

Forordning 1078/2012

Gældende fra

07/12/2012

Forordning 1078/1212 om en fælles sikkerhedsmetode for overvågning, der skal anvendes af jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere efter modtagelse af et sikkerhedscertifikat eller -godkendelse og enheder med ansvar for vedligeholdelsen.