Involverede myndigheder

Sidst opdateret 08/04/2022
Flere myndigheder er involveret i processen med at få godkendt og etableret en ny letbane
Styrelsen er som sikkerhedsmyndighed på jernbaneområdet ansvarlig for alle letbanerelaterede sikkerhedsmæssige forhold. 

Derudover er en eller flere kommuner involveret f.eks. som ejer og/eller anlægsmyndighed. Arbejdstilsynet har også en rolle som tilsynsmyndighed for arbejdsmiljøforhold, både under byggefasen og når letbanen er i drift. 

I og med at letbanen er en del af den generelle trafik, har politiet, der har ansvaret for at håndhæve færdselsloven, også en rolle.