Regler for farligt gods

På internationalt plan er der fælles regler for transport af farligt gods på jernbane. Reglerne gælder også i Danmark, hvor Trafikstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne overholdes.