RID 2021

Sidst opdateret 14/03/2022
RID 2021 er gældende fra den 1. januar 2021.

Alle afsnit - komplet udgave

Bemærk, at i Del 3 er det til enhver tid Tabel A i PDF-format, der er juridisk gældende. 

Lov

RID 2021

RID 2021 - Reglement for national og international befordring af farligt gods (RID)

Gældende fra

01/01/2021

RID er det overordnede regelsæt, som infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder skal følge, når de transporterer farligt gods på jernbanen. Alvorlige uheld under transporten af farligt gods skal rapporteres til Trafikstyrelsen.