Tilsyn med veteranbaner

Sidst opdateret 08/01/2020
Som sikkerhedsmyndighed på veteranbaneområdet fører styrelsen tilsyn med veterantogsorganisationerne.

Styrelsens tilsyn

Styrelsens tilsyn skal først og fremmest sikre at veterantogsorganisationerne forstår og efterlever de gældende sikkerhedsregler. Tilsynene bidrager endvidere til, at veterantogsorganisationerne ved hjælp af deres dokumentation for sikkerhedsstyring kan håndtere sikkerheden, der gør sig gældende for driften under både normale og ekstraordinære situationer. Du kan læse nærmere om styrelsens former for tilsyn samt hvilke reaktionsmuligheder styrelsen har i "Vejledning om tilsyn". 

 

Tilsynsførende

Foruden styrelsens egne tilsyn, har den sikkerhedsansvarlige pligt til at føre interne tilsyn med veterantogsorganisationens aktiviteter. 

Hvis styrelsen vurderer, at der foruden styrelsens egne tilsyn er behov for yderligere tilsyn, kan der efter en konkret vurdering stilles krav om at der bliver tilknyttet en tilsynsførende. Den tilsynsførende er styrelsens mand, og skal derfor være uafhængig af veterantogsorganisationen. For nærmere information omkring den tilsynsførendes rolle, pligter m.v., se vejledning om tilsynsførende.

 

Den sikkerhedsansvarliges interne tilsyn

Den sikkerhedsansvarliges tilsynsopgave går ud på at sikre, at veterantogsorganisationen fortsat opfylder veteranbanebekendtgørelsernes krav om registrering i Erhvervsstyrelsen, at veterantogsorganisationen har en gyldig ansvarsforsikring, og at veterantogsorganisationen har indgået en aftale om brugsret til den pågældende infrastruktur. Du kan læse nærmere om den sikkerhedsansvarliges interne tilsyn i "Vejledning om tilsyn", som du finder herunder.
 
Registrering

Vejledende skabelon for indstilling af tilsynsførende

Skabelon for indstilling af tilsynsførende til udpegning hos Trafikstyrelsen (Dokumentation af forudsætninger og kompetencer).
Vejledning

Vejledning om tilsyn

Vejledningen er ikke bindende, men har til formål at hjælpe veterantogsorganisationerne og den sikkerhedsansvarlige til, hvordan reglerne vedrørende styrelsens tilsyn, internt tilsyn og opgaver og pligter hermed, skal forstås.

Vejledning

Vejledning om tilsynsførende

Beskriver kompetencekrav, udpegningsproces og opgaver for den tilsynsførende, så både den tilsynsførende og veterantogsorganisationen kan se hvad det betyder, at der skal udpeges en ny tilsynsførende.