Internationale fora

Trafikstyrelsens internationale arbejde på jernbaneområdet omfatter fortrinsvis forhold, der relaterer sig til sikkerhed og interoperabilitet samt markedsåbning og beredskab.